Jakt

Langtidsutleie av hytter med egne jaktterreng for småviltjakt

Fire hytterTre av hyttene ligger ved fiskevann med bilvei helt frem. Hyttene er godt egnet for hele familien. Gass blir brukt til koking og kjøleskap, solenergi til lys og ved til oppvarming.Jakt

Hver av hyttene har egne jakttereng som er merket av på kartet under.


Det er stor bestand av skogsfugl og hare - noe rådyr.


Terrengene er lette å jakte og har godt utbygd skogsbilveinett.Fiske

 


Bra fiskevann med båt rett ved tre av hyttene og rett til å fiske i flere fiskevann med ørret på eiendommen.